Modele kompetencji i definiowanie kompetencji w organizacjach

CZYM SĄ KOMPETENCJE Kompetencja jest konstruktem czysto teoretycznym. Oznacza to, że nie może ona istnieć w oderwaniu od zachowań, które ją prezentują. Innymi słowy – nie można mówić o posiadaniu kompetencji bez odniesienia się do konkretnych zachowań, które są przejawem posiadania danej kompetencji bądź jej braku. Przeglądając strony internetowe można znaleźć różne źródła próbujące defniować,…